ออร์แกนิก สวยและปลอดภัย

Browse By

ออร์แกนิก สวยและปลอดภัย ปัจจุบันในตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม พืชพันธุ์ธรรมชาติถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต มีหลาย
แบรนด์ดังที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ความงาม ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นจุดขาย ที่เห็น ๆ กันส่วนใหญ่จะผลิตออกมาเพื่อบำรุงผิวพรรณ บำรุงเส้นผม และน้ำหอมต่าง ๆ แต่โดยทั่วไปจะแยกแยะออกเป็นสองลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก หลายคนอาจสงสัย ผลิตภัณฑ์ทั้งสองแบบนี้ต่างกันอย่างไร ในเมื่อทั้งสองแบบต่างก็ใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน ไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคะ เพราะคุณกำลังจะได้ทราบความต่างกันเดี๋ยวนี้


ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ แน่นอนว่าส่วนผสมสำคัญก็ต้องมาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ ซึ่งพืชผักผลไม้ต่างๆที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ จะไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการใช้สารเคมี แต่มีมาตรฐานว่า เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ก็ยังคงคุณค่า และกลิ่นตามธรรมชาติอยู่ ส่วนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากพืชพันธุ์
ธรรมชาติ โดยมีกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีทุกชนิดคือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตล้วนมาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ หรือพวกพืชผัก
ผลไม้ทั้งหมดนั่นเอง โดยมีการควบคุมคุณภาพให้คงคุณค่าความเป็นธรรมชาติสูงสุด และทุกขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการปลูกทั้งระบบน้ำและระบบดินต้องสะอาด และปุ๋ยที่ใช้ก็ต้องเป็นปุยที่ทำมาจากธรรมชาติล้วน ๆ ประเภทปุ้ยหมัก ปุ้ยคอก และปุ๋ยซีวภาพ

ส่วนในเรื่องการเก็บเกี่ยว ก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช และสารเร่งโต อีกทั้งในการเลือกเมล็ดพันธุ์ก็จะไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการตัดแปลงพันธุกรรม หรือที่เรียกกันว่า จีเอ็มโอ (GMO)


ซึ่งเมื่อการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้การในผลิตต่างกัน ต้นทุนในการผลิตก็ต้องต่างกันด้วย เพราะถ้าคุณจะซื้อหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบออร์แกนิกมาใช้ก็ต้องจ่ายมากกว่า เพราะขั้นตอนในการปลูกพืชผักแบบออร์แกนิก มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์ อีกทั้งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าการปลูกแบบทั่ว ๆ ไปคือ ต้องมีการปรับสภาพดิน และกำจัดสารเคมีที่ปะปนอยู่ในดินให้หมดไปเสียก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนาน

https://chezcaroline.com/

ออร์แกนิก สวยและปลอดภัยhttps://chezcaroline.com/

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
คุณสมบัติทีดีของผลิตภัณฑ์ความงามแบบออร์แกนิกคือ คงความอ่อนเยาว์อย่างปลอดภัย เพราะไร้สารเคมี และสารกันบูดที่ผสม
ในผลิตภัณฑ์ มักจะใช้ชนิดเดียวกับที่ใช้สำหรับอาหาร ดังนั้น อายุการใช้งานก็จะไม่เกิน 2 ปี จึงทำให้ผู้ใช้มักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแพ้หรือการระคายเคือง ที่สำคัญ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอย่างแท้จริงก็ต้องได้รับการรับรองความเป็นออร์แกนิกด้วย โดยสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ เช่น

COSMEBIO เป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานระดับสากลซึ่งควบคุมคุณภาพมาตรฐานความเป็นออร์แกนิกของผลิตภัณฑ์ความงาม
ECOCERT เป็นตรามาตรฐานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของทวีปยุโรป
USDA เป็นตรามาตรฐานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของประเทศอังกฤษ (USDA ย่อมาจาก United States
Department of Agriculture)

ที่จริงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ยังมีการแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามความเข้มข้นของวัตถุดิบคือ
ประเภทแรก ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบทั้งหมดเป็นออร์แกนิก”100% Organic” ซึ่งบนฉลากผลิตภัณฑ์จะระบุไว้อย่างชัดเจน
ประเภทที่สอง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเป็นออร์แกนิกมากถึง 95% บนฉลากจะระบุว่า “Organic”

ประเภทที่สาม ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเป็นออร์แกนิกมากกว่า 70% บนฉลากจะระบุไว้ว่า “Made with organic ingredients”
ประเภที่สี่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเป็นออร์แกนิกเพียงเล็กน้อยคือ มีน้อยกว่า 70% ซึ่งไม่สามารถระบุบนฉลากได้ว่าเป็นผลิต ภัณฑ์ออร์แกนิก


การพิจารณาเลือกชื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ความงามหลาย
ยี่ห้อที่อวดสรรพคุณว่าเป็นออร์แกนิก แต่ก็ไม่มีตราสัญลักษณ์ความเป็นออร์แกนิก ถ้าจะให้ดี ก็ควรดูมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเป็นสำคัญ รวมถึงอ่านฉลากกันสักนิดว่ามีสารเคมีเป็นส่วนผสมหรือไม่ เช่น สารที่ทำให้เกิดฟองอย่างพวกโซเดียม (Sodium) หรือเป็นสารช่วยลดแรงตึงผิว ซึ่งสารตัวนี้จะทำให้ผิวแห้งตึงหลังอาบน้ำ หรือล้างหน้า สารกันเสียตระกูลพาราเบน (Parabens) สารโพรไพลีนไกลคอล (Propylene Glycol) เป็นสารเคมีที่ใช้เป็นตัวทำละลาย และยังเป็นสารกันเสียด้วย รวมทั้งน้ำมันที่สกัดมาจากปิโตรเลียมอย่าง Minera Oil/White Oil เพราะน้ำมันชนิดนี้มีส่วนทำให้รูขุมขนอุดตัน ซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดเม็ดสิว

หากปรารถนาให้ผิวพรรณสวยใสไร้สารเคมี ควรตะหนักไว้เลยว่า ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ดีเยี่ยม ไม่ควรมีสารเคมีที่กล่าวถึงเป็น
ส่วนประกอบ
ไหน ๆ ก็พูดถึงออร์แกนิกกันแล้ว ก็อยากจะแนะนำให้ลดสารพิษ ด้วยการหันมากินพืชผักออร์แกนิกกัน เพราะหากเรากินพืชผัก
ที่ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมี ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มอนุมูลอิสระให้กับร่างกาย สำหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพ พืชผักออร์แกนิก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดสารพิษให้กับร่างกายได้